Det er tid for digital og målbar bedriftshelse

Et godt arbeidsmiljø senker stressnivåene, øker effektiviteten og skaper trivsel hos medarbeiderne.

Curando er en helsepartner som tilbyr digitale produkt og praktiske tjenester for helsefremmende tiltak i samarbeid med bedriftens etablert bedriftshelsetjeneste, noe som gir bedre arbeidsplasser og økt lønnsomhet.

 • HealthPlace
 • HealthWatch
 • Curando Online lege
 • Curando Digital Fastlege
Curando Företag – Trivsam arbetsmiljö för samtliga

Curando utfyller din bedriftshelsetjeneste
i et digitalt samspill

Krav til din bedriftshelsetjeneste

(ref Arbeidstilsynet)

 • Generell arbeidsmiljøkompetanse– Skal ha god kunnskap om risikokartlegging og vurdering, kommunikasjon og pedagogikk, lov og avtaleverk, forskningsmetoder og organisering
 • Yrkeshygieniker–Evaluere og utvikle det kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøet for å ikke gi grunnlag for helsebelastninger, men fremme helse i arbeidslivet
 • Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø– Fremme god organisering og utforming av samspillet på arbeidsplassen og de ansattes oppfatning og opplevelse av dette.
 • Ergonomi– Ivareta samspillet mellom menneskene, omgivelsene og elementer på arbeidsplassen
 • Arbeidsmedisin/arbeidshelse– Vite hvordan samspillet mellom mennesket og påvirkninger i arbeidslivets systemer og enkeltfaktorer virker inn på helsen. Skal medvirke til forebygging av sykdom og skade.

Curando bidrar med

 

 • HealthPlace – En digital portal der alle faktorer som berører foretakets helse samles. Inkluderer syk- og friskmeldingskontroll, helse-dashboard og helsetelefon for råd og veiledning.
 • Helsetelefon – Søk råd hos uavhengig sykepleier med veiledning og rådgivning. Inngår i «HealthPlace».
 • HealthWatch – Måleverktøy for psykososialt arbeidsmiljø i sanntid. Gir oversikt og innsikt. Forebygger sykefravær og sykenærvær. Gir mulighet for tidlig intervensjon. Kan også levere skreddersydde undersøkelser etter bedriftens behov.
 • cPuls– Overvåking av de ansattes muskel/skjelett-lidelser og sykdommer eller andre tema. Gir mulighet for god forebygging og tidlig behandling.
 • Curando Online lege – Last ned app eller web og få tilgang på lege når du trenger det. Våre e-konsultasjoner journalføres sli at fastlegen din får melding om hva du og e-legen er blitt enige om.

Hvordan fungerer det når en medarbeider sykemelder seg?

Portal för medarbetare

Medarbeideren

 • Logger inn på HealthPlace
 • Foretar syke- eller friskmelding
 • Eller ringer Helsetelefonen for rådgivning
Sjuksköterskor ringer upp

Helsetelefonen

 • Sykepleier ringer opp ved sykemelding
 • Bedømmer plager, gir en prognose og setter opp en handlingsplan
 • Veileder til riktig instans eller bestiller time
Rätt instans betalar

Riktig instans

 • Finner riktig hjelpetiltak
 • Debiterer rett lommebok avhengig av om plagene er privat-, arbeids- eller forsikringsrelatert

Proaktivt arbeid

Ustrukturert arbeide

Reaktivt arbete

 1. Høy effektivitet og produktivitet
  Å arbeide forebyggende er smart. Det finnes eksempel på at helsefremmende handlinger er 15 ganger mer lønnsomt enn å vente til et produksjons-fall ved en sykemelding.
 2. God trivsel og arbeidsglede
  Å sørge for at medarbeidere har det bra både privat og på jobben bidrar til økt arbeidsglede og trivsel for individet, noe som også ser ut til å smitte over på resten av gruppen.
 3. Økt kunnskapskapital og merkevarebygging av arbeidsplassen
  Å skape et godt arbeidsmiljø der medarbeidere har det bra, trekker til seg nøkkelkompetanser som blir værende lenger når de får anledning til å utvikle seg.
 4. Høy kreativitet og tankevirksomhet
  Å investere i medarbeidernes fysiske kondisjon øker både det kreative tankearbeidet og minnekapasitet, noe som selvsagt skaper større verdier for bedriften.
 1. Dårligere konsentrasjon og redusert produktivitet
  En medarbeider som begynner å ha det dårligere psykisk og/eller fysisk, får vanskeligere for å konsentrere seg og får gjort mindre, noe som også selvsagt fører til redusert lønnsomhet.
 2. Økt stress og usikkerhet
  En medarbeider som kjenner negativt stress koblet til arbeidet, trekker seg ofte unna sosialt og kan oppleve redusert trygghet på arbeidsplassen.
 3. Høyere utskifting av personale og kunnskapstap
  En medarbeider som trives dårlig, bytter oftere jobb. Dette fører til tap av viktig humankapital og kunnskap.
 4. Lavere nivå på leveranse og irrasjonelt tankesett                                    En medarbeidere som trives dårlig eller begynner å bli syk, prioriterer oftere feil, får dårligere beslutningsevne og får derfor vanskeligere for å utføre sine oppgaver.
 1. Svært kostbar rehabilitering
  Når en sykemelding har vart lenge, eksempelvis opp mot et år, koster en rehabilitering ofte svært mye.
 2. Tapt kompetanse gir store kostnader
  Kun 2 – 3 av 10 langtidssykemeldte for arbeidsrelaterte lidelser kommer tilbake til full produksjon igjen.
 3. Lange sykmeldinger og psykisk helse
  Jo lengre en medarbeider har vært dårlig uten oppfølging, desto lengre blir ofte sykmeldingen.
 4. 0% arbeidsevne
  En medarbeider som er syk og kjenner seg svært dårlig, kan knapt levere ettersom alt fokus må legges på å bli frisk igjen

Forebyggende bedriftshelsetjeneste: 10 000 kr / år

Basert på materiale fra det svenske «Nyckeltalsinstitutet»

Hold medarbeideren frisk og spar penger
Muligheten for å lykkes med rehabilitering kan være så høy som 80 % om man fanger opp dårligere helse tidlig. Innsatsen trenger ikke koste så mye, kanskje 10 000 kr i tid og penger.

Tidlig innsats øker muligheten for å lykkes
Det er ofte verdt mye mer å lykkes med rehabilitering enn hva selve innsatsen koster. Det finnes eksempler på at det holder å lykkes 1 gang på 15 eller 1 gang på 20 for at det skal være lønnsomt å satse.

Reaktiv bedriftshelsetjeneste: 100 000 kr / år

Basert på materiale fra det svenske «Nyckeltalsinstitutet»

Å avvente innsats gjør tiltakene dyrere
Når en medarbeider allerede er dårlig og har vært sykemeldt lenge, kanskje til/fra over en periode på til sammen et år eller mer, koster en rehabilitering ofte omkring eller over 100 000 kroner.

Sen innsats reduserer muligheten for å lykkes
Sannsynligheten for å få tilbake en langtidssykemeldt i fullt arbeid er mindre enn 20 – 30%. Da har bedriften ofte tatt de store kostnadene for sykemeldingen, produksjonsendringer og rekruttering av erstatter. Beklageligvis finnes mange eksempel på at verdien av å lykkes med en sen rehabilitering ikke er verdt hva det koster.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvor mye taper dere på dårlig kondisjon hos deres medarbeidere pr år?

Kilde: Nyckeltalsinstitutet

Antall ansatte

30 st

Gjennomsnittslønn pr måned

25 000 kr

Ansatte med
god kondisjon

25 %

Ansatte med
dårlig kondisjon

25 %

Dere løper hvert år en åpenbar risiko for å tape omkring 3MNOK i produksjonsverdi

Vil dere vite mer om hvordan det virkelig ser ut hos dere og høre mer om hvordan våre dokumenterte kan hjelpe dere med å øke produksjonsverdien?

Ta kontakt for mer informasjon

Hva kan vi hjelpe deg med?