Når passer det ikke med online legehjelp?

Det finnes tilfeller da du bør gå til din ordinære lege eller legesenteret ditt.

For eksempel;

  • Hvis du tar medisiner mot eksempelvis epilepsi, ADHD, diabetes eller ønsker narkotikaklassifisert preparat.
  • Hvis du ønsker kombinert hormonelt preventiv og har arvelighet for blodpropp, har høyt blodtrykk eller er kraftigt overvektig.
  • Hvis du fått preventiv utskrevet med medisinsk formål og vil fornye resepten din.
  • Hvis du vil forlenge en eksisterende sykemelding.
  • Hvis du har en langvarig sykdom som allerede behandles.

Kontakt legevakten eller ring 113 hvis du har:

  • Akutt intensive brystsmerter
  • Akutt intensive buksmerter
  • Akutt intensivt hodepine

Be called by a nurse

Our nurses will call you within an hour.
Valid during office hours (8-17).

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvor mye taper dere på dårlig kondisjon hos deres medarbeidere pr år?

Kilde: Nyckeltalsinstitutet

Antall ansatte

30 st

Gjennomsnittslønn pr måned

25 000 kr

Ansatte med
god kondisjon

25 %

Ansatte med
dårlig kondisjon

25 %

Dere løper hvert år en åpenbar risiko for å tape omkring 3MNOK i produksjonsverdi

Vil dere vite mer om hvordan det virkelig ser ut hos dere og høre mer om hvordan våre dokumenterte kan hjelpe dere med å øke produksjonsverdien?

Ta kontakt for mer informasjon

Hva kan vi hjelpe deg med?